ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Skip to content Skip to footer

ADVANCED RURAL TRANSFORMATION (ART) CORN TECHNOLOGY 100

PASIUNA:

Ang mais usa sa ikaduha nga pinaka importanting tanum para sa pagkaon ug giila nga panghulip sa humay sa panahon nga dili makatanum ug humay. Gigamit usab kini isip sangkap nga materyales sa paghimo ug komersyal nga lawog sa mga kayahopan ug manokan. Ang mais katambayayong sa pag-ugmad ug pagpalig-on sa industriya sa pagpamuhi ug hayopan ug manokan.

Gumikan sa klima sa Pilipinas nga angayan ug haom sa pagpatubo sa mais, adunay lapad nga luna nga matanuman niini ug dinhi sa atong probinsya sa Bohol haom ang pagpananum ug mais sa Panuig nga Tingtanum(1st Cropping) nga himoon sa bulan sa Abril ngadto sa Mayo. Samtang ang Pangulilang nga tingtanum (2nd Cropping) himoon sa bulan sa Septembre ngadto sa Octobre. Ang Philippine Statistic Authority (PSA) nagaingon nga 18% sa lumolupyong Bol-anon ang kumakaon ug mais ug mokunsumo ang matag usa ug 4.37 kilos nga bugas mais matag tuig. Aron paglikay sa sakit nga diabetes ug alang sa himsog nga panglawas ang mga Bol-anon giawhag sa pagkaon ug pure mais o sinabakungan (humay ug mais).                Ang Advanced Rural Transformation (ART) Corn Technology 100 namugna aron mapalapdan ang pagtikad sa mga potensyal nga luna nga matamnan ug mais ug mapaseguro ang tinubdan sa pagkaon sa mga Bol-anon ug ang mais nga gamiton sa industriya sa hayopan ug manokan sa probinsya sa Bohol.

TUMONG UG TINGUHA SA PROYEKTO:

Ang tumong ug tinguha sa proyekto mao ang pagpalapad ug pagpaabunda sa abot sa mais sa mga mag-uuma gamit ang teknolohiya ug makinarya sa panguma aron makab-ot ang taas nga abot ug moresulta sa kaseguro-an sa pagkaon sa mga Bol-anon ug ang abunda nga suplay sa mais nga gamiton sa paghimo ug komersyal nga lawog sa hayopan ug manokan sa tibook probinsya sa Bohol samtang ania pa kita sa COVID-19 nga pandemya.

MGA KAAYOHAN SA PROYEKTO:

  • Panginabuhian ug tinubdan sa kita sa mga maguumang Bol-anon
  • Kaseguru-an sa suplay sa sangkap nga materyales sa paghimo ug lawog sa hayopan ug manokan.
  • Kaseguru-an sa abunda nga suplay sa pagkaon sa mga Bol-anon

MGA SERBISYO:

  • Paghimo ug Technical Briefing kabahin sa pagpananum ug mais ngadto sa mga maguuma.
  • Pag apod-apod ug Open-Pollinated Variety ug Hybrid nga binhi sa mais.
  • Pag apod-apod ug organiko ug Inorganikong abuno para sa mais.
  • Paghatag ug mga pamaaagi sa pagsumpo sa dangan ug mga sakit sa mais.
  • Pagseguro sa merkado sa produktong mais pinaagi sa pagdugtong sa maguuma ngadto sa mamalitay ubos sa Kasabutan sa Pagbaligya ngadto sa mamalitay sa mais.

UNSAON PAG-APIL SA PROGRAMA:

  • Do-ola ug pakigkita-e ang Opisina sa Municipal Agriculture Office sa mga lungsod nga naapil sa corn cluster ug non-cluster
  • Bisitahi ug pakig-alayon sa Office of the Provincial Agriculturist sa atong probinsya sa Bohol.

MGA PAMAAGI SA PROYEKTO:

Ang implementasyon sa ART Corn Technology 100 pagadumalahon sa Corn-Section ubos sa Crops Productivity Division sa Office of the Provincial Agriculturist ug adunay koordinasyon ngadto sa Opisina sa Municipal Agriculture Office sa mga lungsod sa Bohol. Ang pamaaging Corn Clustering pagahimoon sa mga lungsod nga halapad ug lugar para tamnan ug mais ug tawagon nga Cluster Areas. Samtang ang mga ginagmay nga lugar para sa mais tawagon ug Non-Cluster Areas. Ang Corn Technology 100 nga proyekto makig-alayon sa Land Bank of the Philippines para sa financing, sa PCIC para sa crop insurance ug sa Marcela Farms para sa merkado sa mais sa mga mag-uuma.

Contact Person: LEON M. PARAC JR. Provincial Corn Coordinator

Contact No. 09494874993/09266595752

Office Address: OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST

3rd Floor, Provincial Capitol Building

Cogon Dist., Tagbilaran City