Pasiuna

Ang pagpanguma makahatag ug dakong potensyal sa industriya sa agrikultura sa atong probinsya ubanan sa mga makabag-ong teknolohiya, mga kagamitan, patubig ug mga binhi nga isuporta sa mga mag-uuma. Ilabi na gayud nga ang agrikultura ug ang atong turismo kinanhanglan mag-uban sa paglambo ug sa panahon sa krisis o pandemya nga atong mahiaguman nga kita adunay seguridad sa pagkaon sa atong tagsa-tagsa nga pamilya.

Tumong/ Tinguha

  • Mapataas ang produksyon sa utanon sa probinsya
  • Makahatag ug seguridad sa pagkaon panahon sa pandemya o krisis
  • Makahatag ug dugang panginabuhian sa katawhan

Mga Proyekto/ Programa

  • Pagtudlo sa mga binag-o nga teknolohiya
  • Paghatag ug libreng binhi sa utanon sa mga dinagko/ ginagmay nga produksyon
  • Paghatag ug mga abono, materyales ug mga ekipo sa pagpanguma

Mga Kinahanglanon sa matag Programa

  • Utanon para sa panimalay ‘’backyard gardening’’

– personal nga moanha sa opisina ug mopirma sa kasulatan nga nakadawat

– maminaw sa dyutay pahimangno

  • Komersyo nga untanonan

– magpadala ug “request letter”

– kinahanglan nga adunay igong luna nga katamnan

Contact Person:

AT/BDS for Lowland Vegetables

Ralph Christian Menorias– 09506071027

AT/BDS for Highland Vegetables

Ronie G. Gonzales– 09217600953

Office Address: Office of the Provincial Agriculturist

3rd Floor New Provincial Capitol Building

                   Cogon, Tagbilaran City